Reálny energetický audit domu

V týchto dňoch sme spustili archiváciu údajov na reálnom rezidenčnom dome s riadiacim systémom Crestron. Cieľom je zhromaždiť údaje za celý rok, teda za všetky ročné obdobia a zistiť správanie domu, resp. energetické toky v ňom. Údaje sa budú priebežne vyhodnocovať a na základe nich sa môžu robiť zásahy do riadenia pre lepšiu energetickú využiteľnosť. Archivácia prebieha každých 15 minút.
viac

IDB o našej realizácii

Článok o jednom z mála naozaj inteligentných domov, na ktorého realizácii sme sa podielali.
viac

Inteligentný dom neexistuje ?!

Každá firma alebo technik, ktorý vie zapojiť svetlo s pohybovým snímačom bude v dnešnej dobe tvrdiť, že vie zrealizovať inteligentný dom. Až tak hlboko degradovalo ľahostajné používanie marketingového výrazu "inteligentný dom" prácu odborníkov a firiem, ktoré sa naozaj vedia aspoň priblížiť k zrealizovaniu skutočného inteligentného domu.
viac